กว่า 120 ปีที่ผ่านมา General Electric (GE)  มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมหนัก เช่น กังหันพลังงานไฟฟ้า เครื่องยนต์เจ็ท และอุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์ ดังนั้นเมื่อ GE ได้รวมองค์ประกอบด้านดิจิตอลของสายธุรกิจของ บริษัท เข้าสู่แผนกใหม่ซึ่งใช้ซอฟต์แวร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของจีอีในอนาคต และมันจะกลายเป็นตัวแทนของธุรกิจหลักของ GE ในอนาคต

Share | Download(Loading)